Menu Close

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме професионалисти с опит в обучението на деца в ранна възраст. Вярваме в свободното, компетентно дете, неговото право на щастливо детство и играта, като най-естествена форма на учене и развитие.

Изследвали сме различни методики – от държавни образователни стандарти, през зелено обучение навън, педагогиката на Maria Montessori, изкуството и артистичният почерк на Reggio Inspired Pedagogy,  до това как се преподава емпатия и емоционална интелигентност в детската градина, и сме обединили силните им страни в една холистична, интегрална методика, развиваща цялостната личност.

 

НАШАТА МИСИЯ

Нашата кооперативна цел е простичка: деца, учители и родители заедно оформят една развиваща се, свързана общност – едно голямо семейство от семейства. 

В нашият кооперативен образователен център Летящата Класна Стая, ние разкриваме едно шарено и споделено пространство за игра, където въображението и смелото любопитство са добре дошли. Там децата откриват своето загубено “племе”, родителите попадат в забравеното “село”, което е нужно, за да се отгледа едно дете, а учителите откриват нов прочит на естеството на учене, преподаване и развитие в един по-глобален и същевременно личен контекст.

Ние заставаме зад кооперативната кауза и споделяме опит и вдъхновение за едно по-смислено, човеколюбиво и ново образование за децата ни.

Дължим им го!

екипът на летящите учители

Мария Яйцарова

Педагог, съ-основател на Кооперативна Академия и главен учител и координатор в Летящата Класна Стая. През последните почти 12 години тя активно се занимава с иновативни образователни практики и трупа ценен опит като предучилищен педагог.

Мими е основен генератор на идеи за нашите творчески проекти и занаяти, и е човекът, който знае къде се намират всички неща в нашия кооперативен център. Освен това тя влага усилия и ентусиазъм в грижа за животните. Мими има няколко домашни любимци, котки и кучета, и е основната причина да имаме три морски свинчета в Летящата Класна Стая.

Мария води класове и курсове за квалификация на учители като Learn Grow Love, Горска Академия за деца и много други. Тя вярва, че ние се учим един от друг през целия си живот и така растем.

Петя Гиева

Съ-основател на Кооперативна Академия, където разкрива пространство за общуване и израстване на деца и родители. Мечтае с шепа хлапета в кооперативен център Летящата Класна Стая, където провежда своята Зелена Академия за мъници.

Поддръжник на алтернативното образование, Петя води курсове и квалификации за учители по методите на Reggio Inspired, Nature Pedagogics, Play Therapy и Hands-on Experience. Експериментира с холистична методика за работа с деца, основана на връзката с природата, сuentos – приказки и лечебни истории, и естественото изкуство. Води редица семинари, обучения и тренинги за родителски умения като Съзнателно родителство, Learn Grow Love, Посей любов и много други.

Петя се увлича по експресивна групова терапия, поезия, йога, съвременно изкуство, стара фотография и малки родопски селца.