Кооперативна Академия

За деца

Кооперативна Академия изгражда, поддържа и управлява пространства за игра, образователни кооперативни центрове, терапевтични ателиета, и други събития за деца, насочени към тяхното интегрално, холистично развитие през съвременни, иновативни методи.

За родители

Кооперативна Академия си сътрудничи тясно с родители, настоящи и бъдещи, като провежда треннинги, семинати курсове за родителски умения, обучения за личностно развитие, терапевтични ателиета и др.

За учители

Кооперативна Академия поддържа и развива мрежа на учители, хора работещи и играещи с деца, през съвременни, иновативни методи. Ние си сътрудничи тясно с учители, като провежда треннинги, семинати курсове за учителски умения, обучения за личностно развитие, терапевтични ателиета и др. Споделяме ресурсна база подкрепяща образователния процес.

За всеки

Кооперативна Академия партнира на всеки, който е заинтересуван от принципите, методиката и начина на управление и организация на кооперативни центрове за работа с деца като провежда обучения и осигурява подкрепа за тяхното развитие.