_DSC6566Ноември

15.11/16:00ч

 

Агресивни прояви в ранното детство:

-агресията

-агресивни прояви по време на игра и как да се справяме с него

-агресивно прояви към връстници и/или възрастни – управление на агресията

-антисоциално поведение