Menu Close

арт терапевтично ателие за деца

Децата притежават естествена способност да творят, да изразяват себе си без задръжки, без цензура, да бъдат естествени, открити, изцяло свързани със себе си и света. Някъде по пътя, обче тази способност се губи или поне се замъглява с думите “Не мога да рисувам”.  Отдалечавайки се от творчеството и спонтанността, ние губим чувствителност към себе си, околните, света.

Нашето ателие отваря пространство за изразяване на чувства, емоции и състояния, както и тяхното осъзнаване и лекуване чрез изкуство, през метода на арт терапията. Това не изисква специален опит в областта на приложните изкуства, тъй като важен е творческия процес, а не крайния продукт. 

Макар да говорим за терапия, това не означава, че сесиите ни са насочени само към деца с емоционални и психически трудни периоди. Като използва всички елементи на визуалните и пластични форми, изкуството по косвен начин стимулира развитието на ключови функции в развитието на децата, като индиректно влияе на взаимоотношенията с родителите им.

Сесиите в нашето арт терапевтично ателие са различни от останалите школи по изкуства, тък като включват присъствие на арт терапевт. Неговата функция е не толкова да преподава умения за работа с приложните материли, колкото в структурирането на упражнения под формата на игри и творчески проекти, които да развиват въображението, мисленето, способностите за общуване на децата и техните родители и да заздравяват емоционалните връзки между тях. Арт терапевтичната сесия е подходяща дори за много малки деца – от 2 до 12 годишна възраст. Участието на един или двамата родители е задължителна част от процеса. Всички материали са осигурени.

Цена: 25 лв родител с дете;

 Продължителност: час и половина