Menu Close

Какво е Индивидуално психологическо консултиране?

Индивидуалното психологическо консултиране е форма на партньорска работа между клиент и психолог. При него се използват различни техники и похвати от психологията, за да може клиентът да се почувства отново щастлив, силен и способен да продължи живота си по начин, за който винаги е мечтал.

Какво се случва по време на индивидуалното психологическо консултиране?

1. Събира се информация за Вас и нещата, които Ви тревожат.

2. Прави се хипотеза и оценка за проблема.

3. Изясняват се причините за проблема.

4. Прави се анализ на Вашата личност.

5. Изработва се стратегия за преодоляване на проблема и за развиване на Вашата личност.

 

В сигурно и защитено пространството Вие получавате възможността да споделите всичките си опасения и страхове, както и да доверите вълнуващи Ви желания и мечти, които обикновено са отхвърлени или пренебрегнати.

По време на консултациите заедно с психолог Вие анализирате силните и слабите си страни, обсъждате стереотипите на мислене, изследвате значими за Вас събития и моменти от живота, разглеждате кои ситуации представляват трудност за Вас и са стресови, проверявате кои Ваши поведения Ви носят успех и кои Ви пречат, експериментирате с непривични за Вас роли. Ще решавате конкретни проблеми, ще релаксирате.

Успешността на психологическото консултиране зависи от Вашата упоритост, готовност да решавате проблемите си и желание да развивате личността си.

За какво може да Ви помогне индивидуалното психологическо консултиране?

 • Да придобиете умения за по-лесно и бързо разрешаване на проблеми.
 • Да разгърнете потенциала и способностите си.
 • Да усвоите качества, които ще Ви направят по-успешни и по-адаптивни.
 • Да преодолеете деструктивни мисли и вярвания.
 • Да подобрите взаимоотношенията си с близки и колеги. Да сте по-успешен родител.
 • Да усъвършенствате умения си да се радвате на „малките неща” и да сте щастлив.
 • Да се справите с психична или физическа болест на Вас или на член от Вашето семейство.
 • Да познавате и контролирате емоциите си по-лесно.
 • Да развиете стратегии за справяне със стреса и тревожността.
 • Да сте по-оптимистичен. Да се превърнете в позитивна и харизматична за околните личност.

Основни правила на работа, които следват психолозите от Център за психологически тренинги и консултации Амарна са:

 • Изключителен професионализъм;
 • Индивидуален подход;
 • Внимание и уважение към всеки клиент;
 • Сигурност и анонимност.

 

Консултацията е с продължителност 1 астрономически час.

Цената е по договаряне.