Menu Close

Често отнема доста време за един родител да си признае че има проблем и да потърси психологическо консултиране. Ние разбираме това. И сме насреща. Едни от най-честите теми за консултиране са:

 • Агресивни прояви, кавги, грубост
 • Трудности в общуването с детето
 • Кризисни ситуации в семейството – развод, загуба и др.
 • Трудности при възпитанието на детето
 • Липса на интереси и несамостоятелност
 • Ниско самочувствие
 • Стеснителност, неувереност, страхове
 • Проблеми в общуването с другите деца, ревност към брат или сестра
 • Психосоматични проблеми (нарушения в храненето и съня, главоболие, алергии, задушаване и др.)
 • Проблеми в адаптацията към детската градина и училище

Процеса на консултиране минава през няколко етапа:

 1. Първата консултация обикновено е само с родителите. Изяснява се историята на проблема, какви решения са се търсили, как възприема всеки един от семейството проблема и т.н.
 2. Договаряне на модела на работа – индивидуални консултации за детето, съвместна работа с детето и родителите и т.н. Договоря се с детето спазването на принципа на конфиденциалност, като се предупреждава, че запазването на тайната завършва там, където детето може да нанесе реална вреда на себе си или на околните.
 3. Методите на работа на детския психолог се отличават от тези за работа с възрастни клиенти. Консултативният процес изглежда като:
  • Игри, които позволяват на детето да реагира на „непозволените” чувства по приемлив начин
  • Рисуване на плашещи образи и ситуации (при работа с детски страхове), моделиране, апликиране
  • Съчиняване на истории, метафорично описващи проблема на детето, след което заедно с психолога се анализират и измислят нови варианти за изход от ситуацията.
  • Драматизации и други методи, основаващи се на богатото въображение на децата
  • Разговори и още много други методи.
 4. С помощта на психолога децата и родителите ще могат да:
  • преодолеят кризата във взаимоотношения
  • усвоят нов модел на поведение
  • опознаят по-дълбоко детето си – неговите мотиви, индивидуалност, потенциални възможности, скрити ресурси за справяне.
  • развият умения самостоятелно да се справят в трудни ситуации в отглеждането и възпитанието на детето

 

за контакти:

тел. 0884292446

от понеделник до петък