Още едно клипче от “кухнята” на кооперативен център Летяща Класна Стая и Коопакадемията. За вдъхновение 😉