Menu Close

за деца

Кооперативна Академия поддържа и управлява пространства за игра, образователни кооперативни центрове; организира терапевтични ателиета и други събития за деца, насочени към тяхното интегрално и холистично развитие през съвременни, иновативни методи.

за родители

Кооперативна Академия си сътрудничи тясно с родители, настоящи и бъдещи, като провежда тренинги, семинари курсове за родителски умения, обучения за личностно развитие, терапевтични ателиета и др.

за учители

Кооперативна Академия поддържа и развива партньорска мрежа от учители и хора работещи и играещи с деца, през съвременни, иновативни методи. Споделяме опит и ресурсна база, подкрепяща различният образователен процес.