КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме професионалисти с опит във възпитанието и обучение на деца ранна възраст. Изследвали сме различни методики – от държавните образователни стандарти през зелено обучение, монтесори, чужд език, ненасилнственина комуникация, хаи скоуп и сме обединили всичките им силни страни за да оформим една холистична, интегрална методика развиваща цялостната личност.

НАШАТА ЦЕЛ

Нашата кооперативна цел е простичка: деца, родители, учители – всички те ходят заено на училище. Ние целим да изградим повече кооперативни центрове, като едно организирано, развиващо се цяло, една свързана общност, приятелска, искрена, сътрудничеща си за развитието както на децата, така и на възрастните в нея. Ние вярваме, че за да дадем нещо добро на децата си, то първо е необходимо да сме го изградили в себе си. Ние приемаме всяко дете като цялостна личност, развиваща се според своя собствен темп, според специалните си нужди, възгледи и проблеми. Искаме да разкрием пространство за свобода, място където въображението и любопитството са добре дошли. Възрастните уважават това и се отнасят към малките участници в кооперативния център с търпение. Деца и родители, координатори заедно оформят нашия кооперативен център с учителя, който умело води групата в заложената програма.

ФИЛОСОФИЯ

Ние обичаме децата – да играем, работим и творим заедно с тях.
Тук се учим един от друг.
Ние се изграждаме и променяме като личности като общуваме един с друг.
Уважаваме и се грижим за психическата, емоционална и физическа цялост на децата и възрастните.
Уважаваме правото на избор, което не нарушава нечия цялост – физическа, психическа, емоционална.
Тук се стремим да осигуряваме здрава и пълноценна среда за общуване на децата и възрастните.
Изграждаме ежедневието си и действаме в общуването помежду си с доверие и обич.
„Живот – училище“ – вярваме, че учим през целия си живот,но считаме че първите седем години са тези, в които се изграждат основите на личността.
За нас е важно всяко дете да бъде приемано такова каквото е със своите особеностите на характера, интереси и темп на развитие.
Ние сме тук в ролята на педагози и приятели, за да помогнем в образоването и възпитанието на децата ви.
Смятаме, че децата се нуждаят от ритъм в своя ден, свобода в играта и пространство, в което да се шири тяхното въображение и любопитство.
Децата имат нужда от спокойна, приятелска атмосфера, за да могат да споделят, играят откриват и общуват помежду си и с възрастните.
Родителите идват на училище като помощници. Като наблюдават и участват в образователно – възпитателния процес те добиват една по – пълна представа за своето дете, неговото поведение, способности, приятели.
Родители, учители, деца изграждат и споделят първите представи и отношението на детето към училището, учителя и ученето въобще.