Menu Close

Кооперативна Академия поддържа и развива мрежа на учители, хора работещи и играещи с деца, през съвременни, иновативни методи. Ние си сътрудничим тясно с професионалисти в сферата на образованието, като провеждаме тренинги, семинари курсове за учителски умения, обучения за личностно развитие, терапевтични ателиета и др. Споделяме и ресурсна база, подкрепяща образователния процес.