“Родители, които искат да организират грижата за техните деца, трябва да бъдат подкрепяни”

Интервю с Роналд Керн, председател на берлинската асоциация на кооперативните центрове Как започна всичко това? Всичко започва през 60-те години […]

Летящата Класна Стая – Нашият базов Кооперативен Център

Ето ни! Първият базов кооперативен център се създава с цел да предостави възможност за обучение и квалификация на всички заинтересовани […]

Кооперативна Академия си сътрудничи тясно с родители, настоящи и бъдещи, като провежда тренинги, семинари курсове за родителски умения, обучения за […]