Видео

Щастието е… (Видео)

By |October 26th, 2014|Видео|Comments Off|
  • koopacademy_video1
    Permalink Gallery

    Летяща класна стая представя (Видео)

Летяща класна стая представя (Видео)

Още едно клипче от “кухнята” на кооперативен център Летяща Класна Стая и Коопакадемията. За вдъхновение ;)

Кооперативна академия – Видео

By |April 27th, 2014|Видео, Медия|Comments Off|