we are all one

КОИ СМЕ НИЕ
Ние сме професионалисти с опит във възпитанието и обучение на деца от 1 до 7 годишна възраст. Изследвали сме различни методики – от държавните образователни стандарти през зелено обучение, монтесори, чужд език, ненасилнственина комуникация, хаи скоуп и сме обединили всичките им силни страни за да оформим една холистична, интегрална методика развиваща цялостната личност.
НАШАТА ЦЕЛ
Нашата кооперативна цел е простичка: деца, родители, учители – всички те ходят заено на училище. Ние целим да изградим кооперативният център, като едно организирано, развиващо се цяло, една свързана общност, приятелска, искрена, сътрудничеща си за развитието както на децата, така и на възрастните в нея. Ние вярваме, че за да дадем нещо добро на децата си, то първо е необходимо да сме го изградили в себе си. Ние приемаме всяко дете като цялостна личност, развиваща се според своя собствен темп, според специалните си нужди, възгледи и проблеми. Искаме да разкрием пространство за свобода, място където въображението и любопитството са добре дошли. Възрастните уважават това и се отнасят към малките участници в кооперативният ценър с търпение.
ФИЛОСОФИЯ

Ние обичаме децата – да играем, работим и творим заедно с тях.

Тук се учим един от друг.

Ние се изграждаме и променяме като личности като общуваме един с друг.

Уважаваме и се грижим за психическата, емоционална и физическа цялост на децата и възрастните.

Уважаваме правото на избор, което не нарушава нечия цялост – физическа, психическа, емоционална.

Тук се стремим да осигуряваме здрава и пълноценна среда за общуване на децата и възрастните.

Изграждаме ежедневието си и действаме в общуването помежду си с доверие и обич.

„Живот – училище“ – вярваме, че учим през целия си живот,но считаме че първите седем години са тези, в които се изграждат основите на личността.

За нас е важно всяко дете да бъде [...]

By |January 19th, 2015|за всеки|Comments Off on we are all one|

We Are All One

Кооперативна Академия предлага пълен курс обучение и треннинг за основаване и поддържка на кооперативни центрове WeAreAllOne
Курса включва запознаване с немския интегриран модел на коопериране между родители – организация и управление, администативен демо пакет, практически треннинг за развиване на умения в реално време.
Допълнителен модул на курса е тренинг за развиване на учителски умения LearnGrowLove, където задълбочено изследваме учителската роля и психологическите аспекти на кооперативната работа с деца.
Кооперативна Акадмия предлага партньорство на стартиращи кооперативи в лицето на клонова мрежа кооперативни центрове, като предоставя финансова помощ, административна подкрепа, учебни материали, ресурси и супервизия.

За повече информация поискайте регистрационна бланка на посочените контакти.

By |May 30th, 2014|за всеки|Comments Off on We Are All One|

кооперативно доброволчество

Ако споделяте нашия ентусиазъм за рисуване с пръсти, копаене в градината или игри на стъклени топчета, ако обмисляте да се впуснете в кооперативни приключения, ако имате нужда от родителска подкрепа на една малка общност, или просто сте любопитни какво е това кооперативен център.. Ние сме насреща! Не се колебайте да ни потърсите.

 

By |March 30th, 2014|за всеки|Comments Off on кооперативно доброволчество|