Щастието е… (Видео)

By |October 26th, 2014|Медия|Comments Off on Щастието е… (Видео)|
  • Permalink Gallery

    Летяща класна стая представя (Видео)

Летяща класна стая представя (Видео)

Още едно клипче от “кухнята” на кооперативен център Летяща Класна Стая и Коопакадемията. За вдъхновение 😉

By |October 2nd, 2014|Медия|Comments Off on Летяща класна стая представя (Видео)|

Кооперативна академия – Видео

By |April 27th, 2014|Медия|Comments Off on Кооперативна академия – Видео|