Menu Close

Всичко, което наистина трябва да знам

ВСИЧКО, КОЕТО НАИСТИНА ТРЯБВА ДА ЗНАМ, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм научил в детската градина. Мъдростта не е  горе на върха, където блести заветната диплома, а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група. Ето нещата, които научих там:

 • Разделяй всичко с другите.
 • Играй честно.
 • Не удряй хората.
 • Връщай нещата там, откъдето си ги взел.
 • Почиствай след себе си.
 • Не вземай нещата, които не са твои.
 • Нараниш ли някого, извини се.
 • Мий си ръцете преди ядене.
 • Пускай водата в тоалетната.
 • Топлото мляко с бисктивтки е добро за теб.
 • Живей хармонично – всеки ден учи, мисли, рисувай и пей, и танцувай, и свири, и се труди по малко.
 • Всеки следобед си поспивай.
 • Излезеш ли навън, оглеждай се, когато пресичаш, дръж се за ръка и не се отделяй от другите.
 • Вярвай в чудеса.
 • Припомни си малкото зрънце, посадено в пластмасова чаша: корените растат надолу, а растението нагоре и никой не знае как, нито защо, но всички сме като него.
 • И златната рибка, и хамстерите, и бялата мишка, и дори растението – всички умират. Ние също.
 • И накрая си спомни буквара и първата дума, която си научил – най-великата дума от всички – ВИЖ.

Всичко, което трябва да знаете, е там някъде. Златното правило, любовта и здравословния начин на живот. Екологията и политиката, равенството и смисления живот.

Вземете което и да е от  тези правила и го екстраполирайте върху сложните понятия на възрастните. Свържете го със семейния живот или с работата, или с правителството, или със света, в който живеете, и то ще стане вярно, ясно и точно. Помислете си колко по-добър би бил светът, ако всички ние – целия свят – похапвахме бисквитки с мляко към три часа следобед и после се мушвахме под одеялата, за да  поспим. Или ако всички правителства спазваха основните правила да връщат нещата там, откъдето са ги взели и да почистват след себе си.

И също така, независимо от възрастта, продължава да бъде вярно: излезете ли навън, по-добре се дръжте за ръце и не се отделяйте един от друг.

 

 

цитат от книгата Всичко, което наистина трябва да знам, съм научил в детската градина на Робърт Фулам, от изд. Прозорец